De Onderwijsstore innoveert het onderwijs 

Door inspirerend en uitdagend materiaal te ontwikkelen voor studenten en docenten en hen vertrouwd te maken met de veranderende samenleving. Zodat zij hun talent herontdekken, passie terugvinden en met een open mind (vol vertrouwen) het nieuwe werken van de 21ste eeuw tegemoet gaan.

Wij ontwikkelen, ondersteunen en co-creëren verbindende opleidings- en leertrajecten in samenwerking met Peers, onderwijsinstellingen, externe partners uit het maatschappelijke veld, het bedrijfsleven, het stadsdeel, de wijk, de buurt, kunstenaars, (stage)instellingen / leerwerkbedrijven of de lokale politiek.